1 wrzesień - 31 grudzień

Nazwa biletu Dni robocze Sobota/niedziela/święta
Normalny (1h) 14 zł 16 zł
Normalny (2h) 26 zł 30 zł
Normalny (3h) 36 zł 42 zł

Dopłata do biletu normalnego

za przedłużenie pobytu:

1 osoba/1 minuta

0,25 zł 0,30 zł
Ulgowy (1h)1 11 zł 13 zł
Ulgowy (2h)1 20 zł 24 zł
Ulgowy (3h)1 27 zł 33 zł

Dopłata do biletu ulgowego1

za przedłużenie pobytu:

1 osoba/1 minuta

0,20 zł 0,25 zł

Indywidualny2 (1h):

dzieci do 10 roku życia

(dotyczy mieszkańców gminy Mszczonów)

Gratis
Indywidualny2 - dzieci do 3 roku życia Gratis
Indywidualny2 - weteran / weteran poszkodowany  Gratis
Wewnętrzna sauna męska 4 zł/2h3
Wewnętrzna sauna damska 4 zł/2h3
Zewnętrzna grota solna/sauna 4 zł/2h3

Opłata za zniszczenie, uszkodzenie

lub zagubienie paska z czytnikiem kodującym

wydanym w związku z korzystaniem z basenu4

100 zł

OBJAŚNIENIA DO CENNIKA:

 1. prawo do opłaty ulgowej przysługuje:
  • osobom uczącym się do 26 roku życia (dzieci, młodzież szkolna, studenci) - za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej
  • emerytom, rencistom, osobom powyżej 65 roku życia - za okazaniem odpowiednio: ważnej legitymacji emeryta, rencisty, ważnego dowodu osobistego
  • osobom niepełnosprawnym - za okazaniem odpowiednio ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, ważnego dowodu osobistego
  • opiekunowi osoby niepełnosprawnej (towarzyszącemu osobie niepełnosprawnej)
 2. prawo do nieodpłatnego korzystania przysługuje:
  • dzieciom w wieku do 10 roku życia (dot. mieszkańców gminy Mszczonów) pod opieką osoby dorosłej - za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej oraz ważnego dowodu osobistego i oświadczenia opiekuna
  • dzieciom do 3 roku życia pod opieką osoby dorosłej za okazaniem ważnego dowodu osobistego osoby dorosłej oraz oświadczenia opiekuna
  • weteranom i weteranom poszkodowanym w rozumieniu ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm. 4) - za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego
  • innym osobom według obowiązujących odrębnych przepisów lub programów - za okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania na podstawie odrębnych przepisów lub programu 
 3. opłata naliczana jest dla każdego pomieszczenia oddzielnie
 4. opłata obowiązuje w jednakowej wysokości dla każdej osoby, niezależnie od tego, czy ponosi pełną opłatę, opłatę ulgową czy ma prawo do nieodpłatnego korzystania z basenu

Ulgi nie kumulują się. Przy zbiegu podstaw do opłat ulgowych w różnej wysokości przysługuje prawo do opłaty ulgowej w wysokości najkorzystniejszej.


 

 

drukuj ()

Cennik Kompleksu Basenów Termalnych

drukuj całą stronę

1 styczeń - 31 maj

Nazwa biletu Dni robocze Sobota/niedziela/święta
Normalny (1h) 15 zł 17 zł
Normalny (2h) 28 zł 32 zł
Normalny (3h) 39 zł 45 zł

Dopłata do biletu normalnego

za przedłużenie pobytu:

1 osoba/1 minuta

0,30 zł 0,35 zł
Ulgowy (1h)1 12 zł 14 zł
Ulgowy (2h)1 22 zł 26 zł
Ulgowy (3h)1 30 zł 36 zł

Dopłata do biletu ulgowego1

za przedłużenie pobytu:

1 osoba/1 minuta

0,25 zł 0,30 zł

Indywidualny2 (1h):

dzieci do 10 roku życia

(dotyczy mieszkańców gminy Mszczonów)

Gratis
Indywidualny2 - dzieci do 3 roku życia Gratis
Indywidualny2 - weteran / weteran poszkodowany Gratis
Wewnętrzna sauna męska 3 zł/1h3
Wewnętrzna sauna damska 3 zł/1h3
Zewnętrzna grota solna/sauna 3 zł/1h3

Opłata za zniszczenie, uszkodzenie

lub zagubienie paska z czytnikiem kodującym

wydanym w związku z korzystaniem z basenu4

100 zł

OBJAŚNIENIA DO CENNIKA:

 1. prawo do opłaty ulgowej przysługuje:
  • osobom uczącym się do 26 roku życia (dzieci, młodzież szkolna, studenci) - za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej
  • emerytom, rencistom, osobom powyżej 65 roku życia - za okazaniem odpowiednio: ważnej legitymacji emeryta, rencisty, ważnego dowodu osobistego
  • osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom - za okazaniem odpowiednio ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, ważnego dowodu osobistego
  • opiekunowi osoby niepełnosprawnej (towarzyszącej osobie niepełnosprawnej)
 2. prawo do nieodpłatnego korzystania przysługuje:
  • dzieciom w wieku do 10 roku życia (dot. mieszkańców gminy Mszczonów) pod opieką osoby dorosłej - za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej oraz ważnego dowodu osobistego i oświadczenia opiekuna
  • dzieciom do 3 roku życia pod opieką osoby dorosłej za okazaniem ważnego dowodu osobistego osoby dorosłej oraz oświadczenia opiekuna
  • weteranom i weteranom poszkodowanym w rozumieniu ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm. 4) - za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego
  • innym osobom według obowiązujących odrębnych przepisów lub programów - za okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania na podstawie odrębnych przepisów lub programu 
 3. opłata naliczana jest dla każdego pomieszczenia oddzielnie
 4. opłata obowiązuje w jednakowej wysokości dla każdej osoby, niezależnie od tego, czy ponosi pełną opłatę, opłatę ulgową czy ma prawo do nieodpłatnego korzystania z basenu

Ulgi nie kumulują się. Przy zbiegu podstaw do opłat ulgowych w różnej wysokości przysługuje prawo do opłaty ulgowej w wysokości najkorzystniejszej.


 

drukuj ()

Cennik Kompleksu Basenów Termalnych

drukuj całą stronę

lodowisko

Nazwa biletu Dni robocze Sobota/niedziela/święta
Normalny indywidualny  12 zł / 50 min 14 zł / 50 min

Dopłata do biletu normalnego indywidualnego 

za przedłużenie pobytu: 1 osoba / 1 minuta

0,25 zł / min

0,30 zł / min

Ulgowy indywidualny

10 zł / 50 min

12 zł / 50 min

Dopłata do biletu ulgowego indywidualnego1 

za przedłużenie pobytu: 1 osoba / 1 minuta

0,20 zł / min

0,25 zł / min
Wypożyczenie łyżew 10 zł
Wypożyczenie kasku (dzieci do 10 roku życia gratis)  1 zł
Wynajem całego lodowiska  200 zł / godz.
Zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie łyżew 70 zł
Zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie kasku 30 zł

 


Korzystający ma 10 minut bezpłatnego czasu na przygotowanie się do wejścia na lodowisko.


OBJAŚNIENIA DO CENNIKA:

prawo do opłaty ulgowej przysługuje:

 • osobom uczącym się do 26 roku życia (dzieci, młodzież szkolna, studenci) - za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej
 • emerytom, rencistom, osobom powyżej 65 roku życia - za okazaniem odpowiednio: ważnej legitymacji emeryta, rencisty, ważnego dowodu osobistego
 • osobom niepełnosprawnym - za okazaniem odpowiednio ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, ważnego dowodu osobistego
 • opiekunowi osoby niepełnosprawnej (towarzyszącemu osobie niepełnosprawnej)

Ulgi nie kumulują się. Przy zbiegu podstaw do opłat ulgowych w różnej wysokości przysługuje prawo do opłaty ulgowej w wysokości najkorzystniejszej.


 

 

drukuj ()

drukuj całą stronę

karnety

Nazwa karnetu Środki na karnecie Cena karnetu
karnet miesięczny (30-dniowy) 100 zł 80 zł
karnet miesięczny (30-dniowy) 150 zł 120 zł
karnet kwartalny (90-dniowy) 200 zł 160 zł
karnet kwartalny (90-dniowy) 300 zł 240 zł
karnet roczny (365-dniowy) 400 zł 320 zł

UWAGI DODATKOWE DO KARNETÓW:

 • osoba kupująca karnet po raz pierwszy uiszcza bezzwrotną opłatę w wysokości 15 zł;
 • ustala się do wszystkich karnetów okres karencji 30 dni, podczas którego środki zgromadzone na karnecie nie przepadają; w okresie karencji nie można korzystać ze środków pozostałych na karnecie;
 • odpisy z konta będą proporcjonalne do czasu pobytu osób na basenie lub lodowisku;
 • jeśli po rozliczeniu czasu pobytu na obiekcie wystąpi brak środków na koncie abonamentu, dopłatę należy uiścić gotówką;
 • w każdym przypadku, gdy abonament jest ponawiany w okresie jego ważności lub w okresie karencji, środki zgromadzone na jego koncie są dopisywane do ponawianego abonamentu;
 • w przypadku, gdy abonament jest ponawiany termin jego ważności liczy się od daty ostatniego doładowania;
 • po upływie okresu karencji karnetu niewykorzystane środki na koncie abonamentu przepadają na korzyść Kompleksu Basenów Termalnych.

OPŁATA MANIPULACYJNA za przedłużenie ważności karnetu: 10 zł

 • wniesienie opłaty manipulacyjnej powoduje przedłużenie ważności karnetu o 30 dni od ostatniego dnia jego ważności;
 • przedłużenie ważności karnetu możliwe jest wyłącznie w okresie jego ważności oraz okresie karencji;
 • wniesienie opłaty manipulacyjnej nie powoduje zwiększenia wartości zgromadzonych środków na karnecie.

drukuj ()

drukuj całą stronę

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Newsletter

KOMPLEKS BASENÓW TERMALNYCH

ul. Warszawska 52

96-320 Mszczonów

tel./fax: 46 857 87 81

e-mail: termy@termy-mszczonow.eu

SEKRETARIAT

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 - 14.00

tel. 46 857 87 81 wew. 14

fax 46 857 87 81 wew. 15

e-mail: termy@termy-mszczonow.eu

MARKETING

tel. 46 857 87 81 wew. 11

KSIĘGOWOŚĆ

tel. 46 857 87 81 wew. 22

KIEROWNIK

tel. 46 857 87 81 wew. 20