październik - kwiecień

Nazwa biletu Dni robocze Sobota/niedziela/święta
Normalny (1h) 10 zł 14 zł
Normalny (2h) 15 zł 22 zł
Normalny (3h) 25 zł 32 zł

Dopłata do biletu normalnego

za przedłużenie pobytu:

1 osoba/1 minuta

0,15 zł 0,20 zł
Ulgowy (1h)1 7 zł 9 zł
Ulgowy (2h)1 11 zł 14 zł
Ulgowy (3h)1 17 zł 21 zł

Dopłata do biletu ulgowego1

za przedłużenie pobytu:

1 osoba/1 minuta

0,10 zł 0,15 zł

Indywidualny2 (1h):

dzieci do 10 roku życia

(dotyczy mieszkańców gminy Mszczonów)

Gratis
Indywidualny - dzieci do 3 roku życia Gratis
Wewnętrzna sauna męska 2 zł/2h3
Wewnętrzna sauna damska 2 zł/2h3
Zewnętrzna grota solna/sauna 2 zł/2h3

Opłata za zniszczenie, uszkodzenie

lub zagubienie paska z czytnikiem kodującym

100 zł

 

OBJAŚNIENIA DO CENNIKA:

1 dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekun za okazaniem ważnej legitymacji

2 pod opieką osoby dorosłej, za okazaniem dowodu osobistego osoby dorosłej, ważnej legitymacji szkolnej dzieci od 7 do 10 lat

3 opłata naliczana jest dla każdego pomieszczenia oddzielnie

 

cennik obowiązujący w okresie od października do kwietnia

maj - wrzesień

Nazwa biletu Dni robocze Sobota/niedziela/święta
Normalny (1h) 15 zł 17 zł
Normalny (2h) 25 zł 28 zł
Normalny (3h) 35 zł 40 zł
Normalny (6h) 65 zł 75 zł

Dopłata do biletu normalnego

za przedłużenie pobytu:

1 osoba/1 minuta

0,25 zł 0,30 zł
Ulgowy (1h)1 10 zł 12 zł
Ulgowy (2h)1 15 zł 19 zł
Ulgowy (3h)1 25 zł 28 zł
Ulgowy (6h)1 45 zł 50 zł

Dopłata do biletu ulgowego1

za przedłużenie pobytu:

1 osoba/1 minuta

0,15 zł 0,20 zł

Indywidualny2 (1h):

dzieci do 10 roku życia

(dotyczy mieszkańców gminy Mszczonów)

Gratis
Indywidualny - dzieci do 3 roku życia Gratis
Wewnętrzna sauna męska 2 zł/2h3
Wewnętrzna sauna damska 2 zł/2h3
Zewnętrzna grota solna/sauna 2 zł/2h3

Opłata za zniszczenie, uszkodzenie

lub zagubienie paska z czytnikiem kodującym

100 zł

 

OBJAŚNIENIA DO CENNIKA:

1 dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekun za okazaniem ważnej legitymacji

2 pod opieką osoby dorosłej, za okazaniem dowodu osobistego osoby dorosłej, ważnej legitymacji szkolnej dzieci od 7 do 10 lat

3 opłata naliczana jest dla każdego pomieszczenia oddzielnie

 

cennik obowiązujący w okresie od maja do września

lodowisko

Nazwa biletu Cena
Bilet indywidualny (50 min) - dorośli 6 zł (0,12 zł min)
Bilet indywidualny (50 min)1 - osoby powyżej 65 roku życia 4 zł (0,08 zł min)

Bilet indywidualny (50 min)2 - dzieci i młodzież

szkół podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych, studenci

4 zł (0,08 zł min)
Wypożyczenie łyżew 5 zł
Wypożyczenie kasku3 1 zł
Wynajem całego lodowiska (1h) 100 zł

Dodatkowo doliczane jest 10 minut bezpłatnego czasu technicznego dla klienta.

 

OBJAŚNIENIA DO CENNIKA:

1za okazaniem dowodu osobistego

2 za okazaniem ważnej legitymacji

3 dzieci do 10 roku życia gratis

cennik biletów wstępu na lodowisko

karnety

Nazwa karnetu Środki na karnecie Cena karnetu
karnet miesięczny (30-dniowy) 100 zł 80 zł
karnet miesięczny (30-dniowy) 150 zł 120 zł
karnet kwartalny (90-dniowy) 200 zł 160 zł
karnet kwartalny (90-dniowy) 300 zł 240 zł
karnet roczny (365-dniowy) 400 zł 320 zł

OPŁATA MANIPULACYJNA za przedłużenie ważności karty o 30 dni od ostatniego dnia ważności karnetu: 10 zł

  • przedłużenie ważności karnetu możliwe jest wyłącznie w okresie jego ważności;
  • wniesienie opłaty manipulacyjnej nie powoduje zwiększenia wartości zgromadzonych środków na karnecie.

 

UWAGI DODATKOWE DO KARNETÓW:

  • osoba kupująca karnet po raz pierwszy uiszcza bezzwrotną opłatę w wysokości 15 zł;
  • z abonamentu może korzystać od 1 do 5 osób jednocześnie;
  • odpisy z konta będą proporcjonalne do czasu pobytu osób na basenie lub lodowisku;
  • jeśli po rozliczeniu czasu pobytu na obiekcie wystąpi brak środków na koncie abonamentu, dopłatę należy uiścić gotówką;
  • w każdym przypadku, gdy abonament jest ponawiany w okresie jego ważności, środki będące na jego koncie są dopisywane do ponawianego abonamentu;
  • w przypadku, gdy abonament jest ponawiany termin jego ważności liczy się od daty ostatniego doładowania;
  • po upływie 30 dni od końca daty ważności karnetu niewykorzystane środki na koncie abonamentu przepadają na korzyść Kompleksu Basenów Termalnych.
karnety

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Newsletter

KOMPLEKS BASENÓW TERMALNYCH

ul. Warszawska 52

96-320 Mszczonów

tel./fax: 46 857 87 81

e-mail: termy@termy-mszczonow.eu

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

tel. 46 857 87 81 wew. 12

e-mail: info@weekendztermami.eu

SEKRETARIAT

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 - 15.00

tel. 46 857 87 81 wew. 14

fax 46 857 87 81 wew. 15

e-mail: termy@termy-mszczonow.eu

MARKETING

tel. 46 857 87 81 wew. 11

KSIĘGOWOŚĆ

tel. 46 857 87 81 wew. 22

KIEROWNIK

tel. 46 857 87 81 wew. 20