1 wrzesień - 31 maj

Nazwa biletu Dni robocze Sobota/niedziela/święta
Normalny (1h) 14 zł 16 zł
Normalny (2h) 26 zł 30 zł
Normalny (3h) 36 zł 42 zł

Dopłata do biletu normalnego

za przedłużenie pobytu:

1 osoba/1 minuta

0,25 zł 0,30 zł
Ulgowy (1h)1 11 zł 13 zł
Ulgowy (2h)1 20 zł 24 zł
Ulgowy (3h)1 27 zł 33 zł

Dopłata do biletu ulgowego1

za przedłużenie pobytu:

1 osoba/1 minuta

0,20 zł 0,25 zł

Indywidualny2 (1h):

dzieci do 10 roku życia

(dotyczy mieszkańców gminy Mszczonów)

Gratis
Indywidualny2 - dzieci do 3 roku życia Gratis
Indywidualny2 - weteran / weteran poszkodowany  Gratis
Wewnętrzna sauna męska 4 zł/2h3
Wewnętrzna sauna damska 4 zł/2h3
Zewnętrzna grota solna/sauna 4 zł/2h3

Opłata za zniszczenie, uszkodzenie

lub zagubienie paska z czytnikiem kodującym

wydanym w związku z korzystaniem z basenu4

100 zł

OBJAŚNIENIA DO CENNIKA:

 1. prawo do opłaty ulgowej przysługuje:
  • osobom uczącym się do 26 roku życia (dzieci, młodzież szkolna, studenci) - za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej
  • emerytom, rencistom, osobom powyżej 65 roku życia - za okazaniem odpowiednio: ważnej legitymacji emeryta, rencisty, ważnego dowodu osobistego
  • osobom niepełnosprawnym - za okazaniem odpowiednio ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, ważnego dowodu osobistego
  • opiekunowi osoby niepełnosprawnej (towarzyszącemu osobie niepełnosprawnej)
 2. prawo do nieodpłatnego korzystania przysługuje:
  • dzieciom w wieku do 10 roku życia (dot. mieszkańców gminy Mszczonów) pod opieką osoby dorosłej - za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej oraz ważnego dowodu osobistego i oświadczenia opiekuna
  • dzieciom do 3 roku życia pod opieką osoby dorosłej za okazaniem ważnego dowodu osobistego osoby dorosłej oraz oświadczenia opiekuna
  • weteranom i weteranom poszkodowanym w rozumieniu ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm. 4) - za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego
  • innym osobom według obowiązujących odrębnych przepisów lub programów - za okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania na podstawie odrębnych przepisów lub programu 
 3. opłata naliczana jest dla każdego pomieszczenia oddzielnie
 4. opłata obowiązuje w jednakowej wysokości dla każdej osoby, niezależnie od tego, czy ponosi pełną opłatę, opłatę ulgową czy ma prawo do nieodpłatnego korzystania z basenu

Ulgi nie kumulują się. Przy zbiegu podstaw do opłat ulgowych w różnej wysokości przysługuje prawo do opłaty ulgowej w wysokości najkorzystniejszej.


 

 

drukuj ()

Cennik Kompleksu Basenów Termalnych

drukuj całą stronę

1 czerwiec - 31 sierpień

Nazwa biletu Dni robocze Sobota/niedziela/święta
Normalny (1h) 19 zł 21 zł
Normalny (2h) 36 zł 40 zł
Normalny (3h) 51 zł 57 zł
Normalny (6h) 90 zł 102 zł

Dopłata do biletu normalnego

za przedłużenie pobytu:

1 osoba/1 minuta

0,35 zł 0,40 zł
Ulgowy (1h)1 14 zł 16 zł
Ulgowy (2h)1 26 zł 30 zł
Ulgowy (3h)1 36 zł 42 zł
Ulgowy (6h)1 60 zł 72 zł

Dopłata do biletu ulgowego1

za przedłużenie pobytu:

1 osoba/1 minuta

0,25 zł 0,30 zł

Indywidualny2 (1h):

dzieci do 10 roku życia

(dotyczy mieszkańców gminy Mszczonów)

Gratis
Indywidualny2 - dzieci do 3 roku życia Gratis
Indywidualny2 - weteran / weteran poszkodowany Gratis
Wewnętrzna sauna męska 4 zł/2h3
Wewnętrzna sauna damska 4 zł/2h3
Zewnętrzna grota solna/sauna 4 zł/2h3

Opłata za zniszczenie, uszkodzenie

lub zagubienie paska z czytnikiem kodującym

wydanym w związku z korzystaniem z basenu4

100 zł

OBJAŚNIENIA DO CENNIKA:

 1. prawo do opłaty ulgowej przysługuje:
  • osobom uczącym się do 26 roku życia (dzieci, młodzież szkolna, studenci) - za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej
  • emerytom, rencistom, osobom powyżej 65 roku życia - za okazaniem odpowiednio: ważnej legitymacji emeryta, rencisty, ważnego dowodu osobistego
  • osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom - za okazaniem odpowiednio ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, ważnego dowodu osobistego
  • opiekunowi osoby niepełnosprawnej (towarzyszącej osobie niepełnosprawnej)
 2. prawo do nieodpłatnego korzystania przysługuje:
  • dzieciom w wieku do 10 roku życia (dot. mieszkańców gminy Mszczonów) pod opieką osoby dorosłej - za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej oraz ważnego dowodu osobistego i oświadczenia opiekuna
  • dzieciom do 3 roku życia pod opieką osoby dorosłej za okazaniem ważnego dowodu osobistego osoby dorosłej oraz oświadczenia opiekuna
  • weteranom i weteranom poszkodowanym w rozumieniu ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm. 4) - za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego
  • innym osobom według obowiązujących odrębnych przepisów lub programów - za okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania na podstawie odrębnych przepisów lub programu 
 3. opłata naliczana jest dla każdego pomieszczenia oddzielnie
 4. opłata obowiązuje w jednakowej wysokości dla każdej osoby, niezależnie od tego, czy ponosi pełną opłatę, opłatę ulgową czy ma prawo do nieodpłatnego korzystania z basenu

Ulgi nie kumulują się. Przy zbiegu podstaw do opłat ulgowych w różnej wysokości przysługuje prawo do opłaty ulgowej w wysokości najkorzystniejszej.


 

drukuj ()

Cennik Kompleksu Basenów Termalnych

drukuj całą stronę

lodowisko

Nazwa biletu Dni robocze Sobota/niedziela/święta
Normalny indywidualny  10 zł / 50 min 12 zł / 50 min

Dopłata do biletu normalnego indywidualnego 

za przedłużenie pobytu: 1 osoba / 1 minuta

0,20 zł / min

0,24 zł / min

Ulgowy indywidualny

8 zł / 50 min

10 zł / 50 min

Dopłata do biletu ulgowego indywidualnego1 

za przedłużenie pobytu: 1 osoba / 1 minuta

0,15 zł / min

0,20 zł / min
Wypożyczenie łyżew 5 zł 6 zł
Wypożyczenie kasku (dzieci do 10 roku życia gratis)  1 zł 1 zł
Wynajem całego lodowiska  150 zł / godz. 150 zł / godz.
Zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie łyżew 70 zł 70 zł
Zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie kasku 30 zł 30 zł

 


Korzystający ma 10 minut bezpłatnego czasu na przygotowanie się do wejścia na lodowisko.


OBJAŚNIENIA DO CENNIKA:

prawo do opłaty ulgowej przysługuje:

 • osobom uczącym się do 26 roku życia (dzieci, młodzież szkolna, studenci) - za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej
 • emerytom, rencistom, osobom powyżej 65 roku życia - za okazaniem odpowiednio: ważnej legitymacji emeryta, rencisty, ważnego dowodu osobistego
 • osobom niepełnosprawnym - za okazaniem odpowiednio ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, ważnego dowodu osobistego
 • opiekunowi osoby niepełnosprawnej (towarzyszącemu osobie niepełnosprawnej)

Ulgi nie kumulują się. Przy zbiegu podstaw do opłat ulgowych w różnej wysokości przysługuje prawo do opłaty ulgowej w wysokości najkorzystniejszej.


 

 

drukuj ()

drukuj całą stronę

karnety

Nazwa karnetu Środki na karnecie Cena karnetu
karnet miesięczny (30-dniowy) 100 zł 80 zł
karnet miesięczny (30-dniowy) 150 zł 120 zł
karnet kwartalny (90-dniowy) 200 zł 160 zł
karnet kwartalny (90-dniowy) 300 zł 240 zł
karnet roczny (365-dniowy) 400 zł 320 zł

UWAGI DODATKOWE DO KARNETÓW:

 • osoba kupująca karnet po raz pierwszy uiszcza bezzwrotną opłatę w wysokości 15 zł;
 • ustala się do wszystkich karnetów okres karencji 30 dni, podczas którego środki zgromadzone na karnecie nie przepadają; w okresie karencji nie można korzystać ze środków pozostałych na karnecie;
 • odpisy z konta będą proporcjonalne do czasu pobytu osób na basenie lub lodowisku;
 • jeśli po rozliczeniu czasu pobytu na obiekcie wystąpi brak środków na koncie abonamentu, dopłatę należy uiścić gotówką;
 • w każdym przypadku, gdy abonament jest ponawiany w okresie jego ważności lub w okresie karencji, środki zgromadzone na jego koncie są dopisywane do ponawianego abonamentu;
 • w przypadku, gdy abonament jest ponawiany termin jego ważności liczy się od daty ostatniego doładowania;
 • po upływie okresu karencji karnetu niewykorzystane środki na koncie abonamentu przepadają na korzyść Kompleksu Basenów Termalnych.

OPŁATA MANIPULACYJNA za przedłużenie ważności karnetu: 10 zł

 • wniesienie opłaty manipulacyjnej powoduje przedłużenie ważności karnetu o 30 dni od ostatniego dnia jego ważności;
 • przedłużenie ważności karnetu możliwe jest wyłącznie w okresie jego ważności oraz okresie karencji;
 • wniesienie opłaty manipulacyjnej nie powoduje zwiększenia wartości zgromadzonych środków na karnecie.

drukuj ()

drukuj całą stronę

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Newsletter

KOMPLEKS BASENÓW TERMALNYCH

ul. Warszawska 52

96-320 Mszczonów

tel./fax: 46 857 87 81

e-mail: termy@termy-mszczonow.eu

SEKRETARIAT

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 - 14.00

tel. 46 857 87 81 wew. 14

fax 46 857 87 81 wew. 15

e-mail: termy@termy-mszczonow.eu

MARKETING

tel. 46 857 87 81 wew. 11

KSIĘGOWOŚĆ

tel. 46 857 87 81 wew. 22

KIEROWNIK

tel. 46 857 87 81 wew. 20

baner toplayer
Oferta term na sezon niski