camperem na Termy

Miłośników turystyki camperowej zapraszamy na Termy w Mszczonowie, jedynego miejsca w Polsce i jednego z niewielu w Europie, gdzie wykorzystuje się w celach rekreacyjnych słodką wodę termalną o temp. od 26 do 34°C. Przygotowaliśmy dla Państwa 6 bezpłatnych stanowisk o wymiarach 5m x 4,5m każde, z dostępem do energii elektrycznej i wody. Stanowiska znajdują się ma niestrzeżonym parkingu Kompleksu Basenów Termalnych, zamykanym w godzinach nocnych, tj. 21:30 – 8:00. W godzinach funkcjonowania Kompleksu Basenów Termalnych, tj. 9:00 – 21:00 istnieje możliwość skorzystania z toalety w budynku głównym.

Rezerwacja stanowiska możliwa jest najpóźniej na dzień przed przyjazdem pod nr tel. 46 857 87 81 wew. 12 lub e-mail: termy@termy-mszczonow.eu, info@weekendztermami.eu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU DLA CAMPERÓW I PRZYCZEP KEMPINGOWYCH

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Klienci przebywający na terenie obiektu zobowiązani są do stosowania zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku, przestrzegania obowiązujących regulaminów oraz przepisów przeciwpożarowych.
 2. Klienci rozpoczynający pobyt na obiekcie zgłaszają się niezwłocznie do Punktu Obsługi Klienta w celu dopełnienia stosownych formalności.
 3. Ewentualne przedłużenie pobytu należy zgłosić możliwie jak najszybciej w Punkcie Obsługi Klienta – szczególnie podczas trwania sezonu turystycznego (czerwiec – sierpień).
 4. Klienci zachowujący się agresywnie, wulgarnie, zakłócający spokój, łamiący regulaminy mogą zostać usunięci z terenu parkingu.
 5. Na terenie naszego parkingu obowiązuje zakaz pozostawiania camperów/przyczep kempingowych bez równoczesnego pobytu właściciela. Zakaz dotyczy postojów powyżej 1 doby.

II. POBYT I TROSKA O MIENIE

 1. Administrator obiektu udostępnia nieodpłatnie dostęp do energii elektrycznej, wody oraz do miejsca zrzutu brudnej wody. Miejsce zrzutu brudnej wody wskazuje obsługa Kompleksu.
 2. W godzinach funkcjonowania Kompleksu Basenów Termalnych, tj. 9:00 - 21:00 możliwe jest korzystanie z toalet.
 3. Klienci zobowiązani są do zawiadomienia pracownika obsługi o wystąpieniu szkody bądź o zauważonej usterce, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Klienci przebywający na terenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia, urządzeń technicznych oraz infrastruktury, powstałe z ich winy.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do strefy basenowej. Pobyt ze zwierzętami na terenie parkingu możliwy jest przy posiadaniu ważnego świadectwa szczepień, kagańca lub smyczy. Właściciele zwierząt zobowiązani są do sprzątania po nich odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać ani utrudniać wypoczynku innym klientom.
 6. Stanowisko dla samochodu, przyczepy kempingowej, campera wskazuje pracownik obsługi.
 7. Parking na terenie Kompleksu Basenów Termalnych jest niestrzeżony. W godzinach 21:30 – 8:00 zamykane są bramy wjazdowe, a otwarta pozostaje furtka wejściowa.
 8. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w przyczepach kempingowych oraz camperach rzeczy wartościowe.

drukuj całą stronę

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Newsletter

KOMPLEKS BASENÓW TERMALNYCH

ul. Warszawska 52

96-320 Mszczonów

tel./fax: 46 857 87 81

e-mail: termy@termy-mszczonow.eu

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

tel. 46 857 87 81 wew. 12

e-mail: info@weekendztermami.eu

SEKRETARIAT

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 - 15.00

tel. 46 857 87 81 wew. 14

fax 46 857 87 81 wew. 15

e-mail: termy@termy-mszczonow.eu

MARKETING

tel. 46 857 87 81 wew. 11

KSIĘGOWOŚĆ

tel. 46 857 87 81 wew. 22

KIEROWNIK

tel. 46 857 87 81 wew. 20