Rezerwacje basenu

MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA REZERWACJI DOTYCZY WYŁĄCZNIE GRUP ZORGANIZOWANYCH (szkoły, kluby, biura podróży, jednostki samorządowe) - OD MIN. 15 OSÓB


Pod pojęciem grupy zorganizowanej rozumie się zespół osób - min. 15. Rezerwacje pobytu w Kompleksie Basenów Termalnych mogą być dokonywane tylko na pełne godziny, tj. 1 godz., 2 godz. itd. (niemożliwe jest dokonanie rezerwacji np. na 1 godz. i 30 min).


ABY DOKONAĆ REZERWACJI POBYTU W KOMPLEKSIE BASENÓW TERMALNYCH NALEŻY: 

 • wypełnić formularz rezerwacji dostępny w formie elektronicznej lub pobrać plik PDF i odesłać wypełniony formularz faxem pod numer 46 857 87 81 lub e-mail: pok@termy-mszczonow.eu;
 • po przyjęciu przez nas zgłoszenia, otrzymacie Państwo potwierdzenie rezerwacji w formie pisemnej: faxem bądź e-mail - dlatego bardzo istotne jest podanie w formularzu kontaktowego numeru telefonu, adresu e-mail.

W dniu rezerwacji prosimy o zgłoszenie się do Kasy Kompleksu.


OFERTA DLA WSZYSTKICH GRUP ZORGANIZOWANYCH:

20% RABATU W STOSUNKU DO CEN BILETÓW INDYWIDUALNYCH*
OPIEKUN GRUPY 15 OSOBOWEJ - GRATIS (dotyczy grup osób dorosłych)
OPIEKUN GRUPY 10 OSOBOWEJ - GRATIS (dotyczy grup dzieci i młodzieży w wieku szkolnym)

* dotyczy wyłącznie pobytu na basenie oraz korzystania z wypożyczalni rowerów i kijków nordic walking


ZASADY DOKONANIA REZERWACJI W PRZYPADKU PŁATNOŚCI PRZELEWEM:

 • Wypełnij formularz rezerwacji online lub pobierz plik pdf. Prześlij go za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: pok@termy-mszczonow.eu lub termy@termy-mszczonow.eu, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kompleks Basenów Termalnych, ul. Warszawska 52, 96 – 320 Mszczonów lub wyślij fax pod nr 46 857 87 81.  Wraz ze zgłoszeniem prześlij kserokopię zaświadczenia o numerze REGON oraz decyzji o nadaniu NIP, a także pełnomocnictwo osoby upoważnionej do zawarcia umowy rezerwacji.  Na zgłoszeniu rezerwacji podaj swoje dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail.
 • Po otrzymaniu przez nas Twojego zgłoszenia, skontaktuje się z Tobą pracownik Punktu Obsługi Klienta, w celu potwierdzenia przyjęcia rezerwacji.
 • W wybrany przez Ciebie sposób (pocztą elektroniczną lub tradycyjną) otrzymasz umowę rezerwacji do podpisu.
 • Na podstawie otrzymanej umowy rezerwacji, dokonaj wpłaty, najpóźniej na pięć dni przed dniem przyjazdu grupy.
 • W dniu przyjazdu do Kompleksu zabierz ze sobą podpisaną umowę rezerwacji (jeśli wcześniej nie wysłałeś jej do nas pocztą tradycyjną) oraz dowód wpłaty – bez tych dokumentów grupa nie zostanie wpuszczona na teren obiektu.
 • Masz prawo odwołać rezerwację najpóźniej na pięć dni przed datą przyjazdu grupy. Odwołanie będzie uznane wyłącznie, gdy będzie miało formę pisemną i nastąpi w nieprzekraczalnym terminie. Jeśli dokonałeś już wpłaty, a odwołanie nastąpiło w nieprzekraczalnym terminie, wpłata zostanie zwrócona.
 • Zmiany - wyłącznie zwiększenia - zadeklarowanej na zgłoszeniu rezerwacji liczby osób możesz dokonać wyłącznie w formie pisemnej, najpóźniej na pięć dni przed planowanym dniem przyjazdu.
 • Jeśli chcesz zwiększyć liczbę osób i nie dokonałeś jeszcze wpłaty, koniecznie poinformuj nas o tym oraz dokonaj wpłaty, zgodnie z nową liczbą osób. Pracownik informacji turystycznej poda Ci nową kwotę do zapłaty.
 • Jeśli chcesz zwiększyć liczbę osób, a dokonałeś już wpłaty, poinformuj nas o tym oraz dopłać za dodatkowe osoby gotówką w kasie Kompleksu w dniu przyjazdu grupy.
 • W przypadku zmniejszenia liczby osób w stosunku do liczby zadeklarowanej na zgłoszeniu rezerwacji, nadpłata nie zostanie zwrócona.
 • Fakturę VAT możesz odebrać w kasie Kompleksu lub prześlemy ci ją w formie elektronicznej. Zapoznaj się z zasadami wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych.

Wypełnij formularz rezerwacji

Zgłoszenie rezerwacji on line basen
*
 
*
 
*
 
*
 
 
*
 
*
 
*
 
 
*
 
 
Forma płatności *
Forma płatności

*
 
*
 
*
 
 
 
 
*
 
Zostałem/am poinformowany, iż w przypadku zwiększenia liczby osób w dniu przyjazdu, grupa może nie być przyjęta, ze względu na brak wolnych miejsc. *
 
Zostałem/am poinformowany, iż w przypadku zwiększenia liczby osób w dniu przyjazdu, grupa może nie być przyjęta, ze względu na brak wolnych miejsc.
Zobowiązuję się pokryć za wszystkich uczestników opłatę za przekroczony, deklarowany w rezerwacji czas pobytu. *
 
Zobowiązuję się pokryć za wszystkich uczestników opłatę za przekroczony, deklarowany w rezerwacji czas pobytu.
Zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu dotyczącego rezerwacji *
 
Zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu dotyczącego rezerwacji
 
 
 

Pobierz:

drukuj całą stronę

Rezerwacje lodowiska


MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA REZERWACJI DOTYCZY WYŁĄCZNIE GRUP ZORGANIZOWANYCH (szkoły, kluby, biura podróży, jednostki samorządowe)


Pod pojęciem grupy zorganizowanej rozumie się zespół osób - min. 15. Rezerwacje pobytu na lodowisku mogą być dokonywane tylko na pełne godziny, tj. 1 godz., 2 godz. itd. (niemożliwe jest dokonanie rezerwacji np. na 1 godz. i 30 min).


ABY DOKONAĆ REZERWACJI POBYTU NA LODOWISKU NALEŻY: 

 • wypełnić formularz rezerwacji dostępny w formie online lub pobrać plik PDF i odesłać faxem pod numer 46 857 87 81 lub e-mail: pok@termy-mszczonow.eu;
 • po przyjęciu przez nas zgłoszenia, otrzymujecie Państwo potwierdzenie rezerwacji w formie pisemnej: faxem bądź e-mail - dlatego bardzo istotne jest podanie w formularzu kontaktowego numeru telefonu, adresu e-mail.

W dniu rezerwacji prosimy o zgłoszenie się do Kasy Lodowiska.


OFERTA DLA WSZYSTKICH GRUP ZORGANIZOWANYCH:

OPIEKUN GRUPY 15 OSOBOWEJ - GRATIS (dotyczy grup osób dorosłych)
OPIEKUN GRUPY 10 OSOBOWEJ - GRATIS (dotyczy grup dzieci i młodzieży w wieku szkolnym)


ZASADY DOKONANIA REZERWACJI W PRZYPADKU PŁATNOŚCI PRZELEWEM:

 • Wypełnij formularz rezerwacji online lub pobierz plik pdf, prześlij go za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: pok@termy-mszczonow.eu.eu lub termy@termy-mszczonow.eu, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kompleks Basenów Termalnych, ul. Warszawska 52, 96 – 320 Mszczonów lub wyślij fax pod nr 46 857 87 81.  Wraz ze zgłoszeniem prześlij kserokopię zaświadczenia o numerze REGON, decyzji o nadaniu NIP oraz pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawierania umów. Na zgłoszeniu rezerwacji podaj swoje dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail.
 • Po otrzymaniu przez nas Twojego zgłoszenia, skontaktuje się z Tobą pracownik Punktu Obsługi KLienta, w celu potwierdzenia przyjęcia rezerwacji.
 • W wybrany przez Ciebie sposób (pocztą elektroniczną lub tradycyjną) otrzymasz umowę rezerwacji do podpisu.
 • Na podstawie otrzymanej umowy rezerwacji, dokonaj wpłaty, najpóźniej na pięć dni przed dniem przyjazdu grupy.
 • W dniu przyjazdu na lodowisko zabierz ze sobą podpisaną umowę rezerwacji (jeśli wcześniej nie wysłałeś jej do nas pocztą tradycyjną) oraz dowód wpłaty – bez tych dokumentów grupa nie zostanie wpuszczona na teren obiektu.
 • Masz prawo odwołać rezerwację najpóźniej na pięć dni przed datą przyjazdu grupy. Odwołanie będzie uznane wyłącznie, gdy będzie miało formę pisemną i nastąpi w nieprzekraczalnym terminie. Jeśli dokonałeś już wpłaty, a odwołanie nastąpiło w nieprzekraczalnym terminie, wpłata zostanie zwrócona.
 • Zmiany - wyłącznie zwiększenia - zadeklarowanej na zgłoszeniu rezerwacji liczby osób możesz dokonać wyłącznie w formie pisemnej, najpóźniej na pięć dni przed planowanym dniem przyjazdu.
 • Jeśli chcesz zwiększyć liczbę osób i nie dokonałeś jeszcze wpłaty, koniecznie poinformuj nas o tym oraz dokonaj wpłaty, zgodnie z nową liczbą osób. Pracownik informacji turystycznej poda Ci nową kwotę do zapłaty.
 • Jeśli chcesz zwiększyć liczbę osób, a dokonałeś już wpłaty, poinformuj nas o tym oraz dopłać za dodatkowe osoby gotówką w kasie Lodowiska w dniu przyjazdu grupy.
 • W przypadku zmniejszenia liczby osób w stosunku do liczby zadeklarowanej na zgłoszeniu rezerwacji, nadpłata nie zostanie zwrócona.
 • Fakturę VAT możesz odebrać w kasie Lodowiska lub lub prześlemy ci ją w formie elektronicznej. Zapoznaj się z zasadami wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych.

Wypełnij formularz rezerwacji

Zgłoszenie rezerwacji na lodowisko
*
 
*
 
*
 
*
 
 
*
 
*
 
*
 
 
*
 
 
Forma płatności *
 
Forma płatności

*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
 
*
 
Wynajem lodowiska na wyłączność *
 
Wynajem lodowiska na wyłączność

*
 
Zostałem/am poinformowany, iż w przypadku zwiększenia liczby osób w dniu przyjazdu, grupa może nie być przyjęta, ze względu na brak wolnych miejsc. *
 
Zostałem/am poinformowany, iż w przypadku zwiększenia liczby osób w dniu przyjazdu, grupa może nie być przyjęta, ze względu na brak wolnych miejsc.
Zobowiązuję się pokryć za wszystkich uczestników opłatę za przekroczony, deklarowany w rezerwacji czas pobytu. *
 
Zobowiązuję się pokryć za wszystkich uczestników opłatę za przekroczony, deklarowany w rezerwacji czas pobytu.
Zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu dotyczącego rezerwacji *
 
Zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu dotyczącego rezerwacji
 
 
 

Pobierz:

drukuj całą stronę

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Newsletter

KOMPLEKS BASENÓW TERMALNYCH

ul. Warszawska 52

96-320 Mszczonów

tel./fax: 46 857 87 81

e-mail: termy@termy-mszczonow.eu

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

tel. 46 857 87 81 wew. 12

e-mail: pok@termy-mszczonow.eu

SEKRETARIAT

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 - 15.00

tel. 46 857 87 81 wew. 14

fax 46 857 87 81 wew. 15

e-mail: termy@termy-mszczonow.eu

MARKETING

tel. 46 857 87 81 wew. 11

KSIĘGOWOŚĆ

tel. 46 857 87 81 wew. 22

KIEROWNIK

tel. 46 857 87 81 wew. 20