karnety

Nazwa karnetu Środki na karnecie Cena karnetu
karnet miesięczny (30-dniowy) 100 zł 80 zł
karnet miesięczny (30-dniowy) 150 zł 120 zł
karnet kwartalny (90-dniowy) 200 zł 160 zł
karnet kwartalny (90-dniowy) 300 zł 240 zł
karnet roczny (365-dniowy) 400 zł 320 zł

OPŁATA MANIPULACYJNA za przedłużenie ważności karty o 30 dni od ostatniego dnia ważności karnetu: 10 zł

  • przedłużenie ważności karnetu możliwe jest wyłącznie w okresie jego ważności;
  • wniesienie opłaty manipulacyjnej nie powoduje zwiększenia wartości zgromadzonych środków na karnecie.

UWAGI DODATKOWE DO KARNETÓW:

  • osoba kupująca karnet po raz pierwszy uiszcza bezzwrotną opłatę w wysokości 15 zł;
  • ustala się do wszystkich karnetów okres karencji 30 dni, podczas którego środki zgromadzone na karnecie nie przepadają; w okresie karencji nie można korzystać ze środków pozostałych na karnecie;
  • odpisy z konta będą proporcjonalne do czasu pobytu osób na basenie lub lodowisku;
  • jeśli po rozliczeniu czasu pobytu na obiekcie wystąpi brak środków na koncie abonamentu, dopłatę należy uiścić gotówką;
  • w każdym przypadku, gdy abonament jest ponawiany w okresie jego ważności lub w okresie karencji, środki zgromadzone na jego koncie są dopisywane do ponawianego abonamentu;
  • w przypadku, gdy abonament jest ponawiany termin jego ważności liczy się od daty ostatniego doładowania;
  • po upływie okresu karencji karnetu niewykorzystane środki na koncie abonamentu przepadają na korzyść Kompleksu Basenów Termalnych.

drukuj ()

drukuj całą stronę

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Newsletter

KOMPLEKS BASENÓW TERMALNYCH

ul. Warszawska 52

96-320 Mszczonów

tel./fax: 46 857 87 81

e-mail: termy@termy-mszczonow.eu

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

tel. 46 857 87 81 wew. 12

e-mail: pok@termy-mszczonow.eu

SEKRETARIAT

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 - 15.00

tel. 46 857 87 81 wew. 14

fax 46 857 87 81 wew. 15

e-mail: termy@termy-mszczonow.eu

MARKETING

tel. 46 857 87 81 wew. 11

KSIĘGOWOŚĆ

tel. 46 857 87 81 wew. 22

KIEROWNIK

tel. 46 857 87 81 wew. 20