COVID

Serdecznie zapraszamy!


 

Abyście czuli się bezpiecznie:

 • udostępniliśmy urządzenia do dezynfekcji rąk w kluczowych ciągach komunikacyjnych,
 • regularnie dezynfekujemy wszystkie powierzchnie wspólne i często dotykane,
 • dezynfekujemy paski, szafki po każdym kliencie,
 • wyposażyliśmy naszą obsługę w środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki, środki do dezynfekcji,
 • umożliwiamy Wam płatność bezgotówkową.

 


 

Regulamin korzystania z Kompleksu Basenów Termalnych

„TERMY MSZCZONÓW” w Mszczonowie 

w okresie pandemii koronawirusa COVID - 19

 


 

Niniejszy regulamin stanowi okresowe uzupełnienie obowiązującego Regulaminu Korzystania z Kompleksu Basenów Termalnych.

 


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE KOMPLEKSU BASENOWEGO:

 1. Koniecznie zdezynfekuj ręce przy wejściu i wyjściu z obiektu.
 2. Noś osłonę ust i nosa z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Osłonę ust i nosa zdejmij i pozostaw wraz z ubraniem w przebieralni, następnie udaj się bezpośrednio pod natrysk i poprzez brodzik przejdź do basenu. Po kąpieli ponownie załóż osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 3. Nie korzystaj z basenów, jeśli masz objawy jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
 4. W strefie wejścia i kas:
  • zachowaj niezbędny dystans 2 metrów od kasy oraz pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj. szatni, przebieralni, toalet,
  • pamiętaj, że bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko 1 osoba,
  • nie korzystaj z pływalni, jeśli masz objawy jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
  • ogranicz do minimum czas przebywania w holu obiektu przed i po korzystaniu z basenu,
  • wybierz płatność bezgotówkową.
 5. W strefie przebieralni i w strefie z prysznicami:
  • zachowaj dystans 2 metrów od osób przebywających w szatni - ograniczyliśmy liczbę szafek, aby ci to umożliwić,
  • korzystaj tylko i wyłącznie z wydzielonych pryszniców i kabin zachowując dystans 2 metrów pomiędzy osobami,
  • koniecznie przestrzegaj zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowo umyj całe ciało pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
 6. W strefie basenów:
  • korzystaj z niecek basenowych zachowując dystans 2 metrów,
  • zwracaj uwagę, aby rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej było równomierne,
  • korzystaj z groty solnej, sauny i jacuzzi z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
 • zachowaj dystans w pomieszczeniach
 • zachowaj dystans w przejściach
 • zachowaj dystans w przebieralni
 • Zachowaj dystans pod prysznicem
 • Zachowaj dystans przy brzegach basenów
 • zachowaj dystans w wodzie
 • Zachowaj dystans na plaży basenowej i trawiastej
 • zachowaj dystans na terenie obiektu
 • instrukcja właściwego mycia rąk
 • instrukcja właściwej dezynfekcji rąk
 • instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic
 • instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki

Kontakt

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Newsletter

KOMPLEKS BASENÓW TERMALNYCH

ul. Warszawska 52

96-320 Mszczonów

tel./fax: 46 857 87 81

e-mail: termy@termy-mszczonow.eu

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

tel. 46 857 87 81 wew. 12

e-mail: info@weekendztermami.eu

SEKRETARIAT

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 - 15.00

tel. 46 857 87 81 wew. 14

fax 46 857 87 81 wew. 15

e-mail: termy@termy-mszczonow.eu

MARKETING

tel. 46 857 87 81 wew. 11

KSIĘGOWOŚĆ

tel. 46 857 87 81 wew. 22

KIEROWNIK

tel. 46 857 87 81 wew. 20